Regel20-6 Lyfta en boll som nyinsatts, droppats eller placerats felaktigt

En felaktigt nyinsatt boll, eller en boll som droppats eller placerats på fel plats eller på annat sätt i strid mot reglerna men inte spelats, får lyftas utan plikt, varefter spelaren skall fortsätta på rätt sätt.

Comments are closed.