Regel21-1 Rengörning av bollen

En boll får rengöras när den lyfts enligt Regel16-1b. I övrigt får bollen rengöras när den är lyft utom när den har lyfts:
a. För att avgöra om den är oduglig för spel (Regel5-3),
b. För identifiering (Regel12-2), då den endast får rengöras så mycket som det krävs för identifieringen, eller
c. Därför att den inverkar hjälpande eller störande på spelet (Regel22).

Om en spelare rengör bollen under spel av ett hål utöver vad som är tillåtet i denna regel ådrar han sig ett slags plikt och om bollen har lyfts skall den återplaceras.

Om en spelare, som är skyldig att återplacera en boll, underlåter att göra detta ådrar han sig den allmänna plikten enligt den tillämpliga regeln, men det utgår ingen ytterligare plikt enligt Regel21.

Undantag: Om en spelare ådrar sig plikt för att ha underlåtit att följa Regel5-3, 12-2 eller 22, utgår ingen ytterligare plikt enligt Regel21

Comments are closed.