Regel22-1 Hjälpande boll

Om en spelare anser att en boll kan hjälpa någon annan spelare får han, utom när en boll är i rörelse:
a. lyfta bollen om det är hans boll, eller
b. få varje annan boll lyft.

En boll som lyfts enligt denna regel skall återplaceras (se Regel20-3). Bollen får inte rengöras såvida den inte ligger på green (se Regel21). I slagspel får en spelare, som blir ombedd att lyfta sin boll, spela först istället för att lyfta sin boll.

Om tävlingsledningen i slagspel kommer fram till att en tävlare har kommit överens om att inte lyfta en boll som kan vara till hjälp för någon tävlare, är de diskvalificerade.

Comments are closed.