Regel22-2 Störande boll

utom när en boll är i rörelse, får en spelare, som anser att en annan boll kan inverka störande på hans spel, begära att den bollen lyfts. en boll som lyfts enligt denna regel skall återplaceras (se Regel20-3). Bollen får inte rengöras såvida den inte ligger på green (se Regel21). I slagspel får en spelare, som blir ombedd att lyfta sin boll, spela först i stället för att lyfta sin boll.

Anm: Utom på green, får en spelare inte lyfta sin boll enbart därför att han anser att den kan vara störande för någon annan spelare. Om En spelare lyfter sin boll utan att ha blivit ombedd att göra det, ådrar han sig ett slags plikt för brott mot Regel18-2a, men det utgår ingen ytterligare plikt enligt Regel22.

Comments are closed.