Regel23-1 Lättnad

Med undantag för när både det lösa naturföremålet och bollen ligger i eller vidrör samma hinder, får varje löst naturföremål tas bort utan plikt.

Om bollen inte ligger på green, och en spelares borttagande av ett löst naturföremål orsakar att bollen rör sig, gäller Regel18-2a.

Om bollen ligger på green gäller att om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas i samband med att spelare tar bort ett löst naturföremål, skall bollen eller bollmarkeringen återplaceras. Det utgår ingen plikt om bollens eller bollmarkeringens rörelse direkt kan kopplas till borttagandet av det lösa naturföremålet. I annat fall gäller att om spelaren orsakar att bollen rör sig ådrar han ett slags plikt enligt Regel18-2a.

När en boll är i rörelse får inget löst naturföremål som kan påverka bollens rörelse tas bort.

Anm: Om bollen ligger i ett hinder, får spelaren inte vidröra eller flytta något löst naturföremål som ligger i eller vidrör samma hinder – se Regel13-4c.

(Leta efter boll i hinder – se Regel12-1)
(Vidröra puttlinjen – se Regel16-1a)

Comments are closed.