Regel28-1 Ospelbar boll

Spelaren får förklara sin boll ospelbar varsom helst på banan utom när bollen är i ett vattenhinder. Spelaren avgör ensam om hans boll är ospelbar.

Om spelaren anser att hans boll är ospelbar skall han, med ett slags plikt:
a. Spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel20-5), eller
b. Droppa en boll bakom den punkt där bollen låg och därvid hålla den punkt där bollen låg direkt mellan hålet och den punkt där bollen droppas – dvs. på “flagglinjen” – utan någon gräns för hur långt bakom denna punkt bollen får droppas, eller
c. Droppa en boll inom två klubblängder från den punkt där bollen låg, men inte närmare hålet.

Om den ospelbara bollen är i en bunker, får spelaren fortsätta enligt punkt a, b eller c. Om han väljer att fortsätta enligt punkt b eller c, skall en boll droppas i bunkern.

När spelaren tillämpar denna regel får han lyfta och rengöra sin boll eller ersätta den med en annan boll.

Comments are closed.