Regel29-3 Slagspel

Om partners i slagspel slår ett eller flera slag i felaktig ordning, skall slaget eller slagen annulleras och sidan ådrar sig två slags plikt. Sidan skall rätta sitt misstag genom att spela en boll i korrekt ordning så nära som möjligt från den plats där sidan först spelade i felaktig ordning (se Regel20-5).

Om sidan slår ett slag från nästa tee utan först ha rättat misstaget eller om det gäller sista hålet under ronden lämnar green utan att ha meddelat sin avsikt att rätta misstaget, är sidan diskvalificerad.

Comments are closed.