Regel34-2 Domares beslut

Om en domare har utsetts av tävlingsledningen, är dennes beslut slutgiltigt.

Comments are closed.