Boll oduglig för spel

Om jag anser min boll skadad eller oduglig för spel,  får man då byta bollen? | Johan

Beroende på när under spelets gång som du vill byta ut din boll gäller olika förutsättningar om du vill undvika plikt.

Du är fri att byta boll, oavsett om bollen är skadad eller ej, när som helst mellan spelandet av två hål. Du bör tänka på att informera din markör om att du byter boll för att undvika problem (vid identifiering av, eller letande efter, din boll) senare under ronden.

Boll oduglig för spel

Vill du byta boll med hänvisning till att bollen är skadad eller oduglig för spel under spelet av ett hål är det något mer problematiskt. I Regel5-3 finner vi svar på under vilka förutsättningar man får byta boll under spelet av ett hål med hänvisning till att den är skadad eller oduglig för spel. Det räcker inte med att ytan har skrapats, eller att färgen har flagnat. Bollen måste ha ett synligt tydligt hack eller sprucken eller ha tappat sin sfäriska form i annat fall har man inte rätt att byta boll enligt regeln.

/Micael

*PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 5-3:
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.
*Om en spelare ådrar sig den allmänna plikten för brott mot Regel5-3, skall ingen ytterligare plikt enligt denna regel utgå.

Comments are closed.