Regel26-1 Lättnad för boll i vattenhinder

Det är en fråga om fakta huruvida en boll, sominte har hittats efter att ha slagits mot ett vattenhinder, är i hindret. För att få tillämpa denna regel måste det vara känt eller så gott som säkert att bollen är i hindret. I avsaknad av sådan vetskap eller säkerhet måste spelaren fortsätta enligt Regel27-1.

Om en boll är i ett vattenhinder eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte har hittats är i ett vattenhinder (vare sig bollen ligger i vattnet eller inte) får spelaren, med ett slags plikt, antingen
a. Spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel20-5), eller
b. Droppa en boll bakom vattenhindret och därvid hålla den punkt där den ursprungliga bollen sist skar vattenhindrets gräns direkt mellan hålet och den plats där bollen droppas – dvs. på “flagglinjen” – utan någon gräns för hur långt bakom vattenhindret bollen får droppas, eller
c. Som ytterligare alternativ, tillämpliga endast om bollen sist skar gränsen till ett sidovattenhinder, droppa en boll utanför vattenhindret inom två klubblängder från och inte närmare hålet än:
(i) den punkt där den ursprungliga bollen sist skar vattenhindrets gräns, eller
(ii) en punkt på vattenhindrets motsatta gräns, lika långt från hålet.

När spelaren tillämpar denna regel får han lyfta och rengöra bollen eller ersätta den med en annan boll.

(Förbjudna åtgärder när bollen är i ett hinder- se Regel13-4)
(Boll som rör sig i vatten i ett vattenhinder se Regel14-6)

Comments are closed.