Regel26-2 Boll som spelas från ett vattenhinder

a. Bollen stannar i samma eller annat vattenhinder
Om en boll som spelas från ett vattenhinder stannar i samma eller ett annat vattenhinder efter slaget, får spelaren:

(i) fortsätta enligt Regel26-1a. Om spelaren, efter att ha droppat i hindret, väljer att inte spela den droppade bollen, får han:

a. fortsätta enligt Regel26-1b, eller 26-1c om denna är tillämplig, och skall lägga till det ytterligare pliktslag som föreskrivs enligt regeln och skall som referenspunkt använda den punkt där den ursprungliga bollen sist skar detta hinder, eller
b. lägga till ytterligare ett pliktslag och spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån det senaste slaget utanför ett vattenhinder slogs (se Regel20-5), eller

(ii) fortsätta enligt Regel26-1b, eller 26-1c om denna är tillämplig, eller

(iii) med ett slags plikt spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån det senaste slaget utanför ett vattenhinder slogs (se Regel20-5).

b. Bollen förlorad eller ospelbar utanför hindret, eller out of bounds
Om en boll som spelats från ett vattenhinder är förlorad eller förklaras ospelbar utanför hindret eller är out of bounds, får spelaren, efter att ha lagt till ett pliktslag enligt Regel27-1 eller 28a:
(i) spela en boll så nära som möjligt från den plats i hindret varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel20-5), eller
(ii) fortsätta enligt Regel26-1b, eller Regel26-1c om denna är tillämplig,  och lägga till get extra pliktslag som föreskrivs i regeln. och skall som referenspunkt använda den punkt där den ursprungliga bollen sist skar vattenhindrets gräns när den kom till vila i hindret, eller
(iii) lägga till ett extra pliktslag och spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån det senaste slaget utanför ett vattenhinder slogs (se Regel20-5).

Anm1: När en spelare handlar enligt Regel26-2b behöver han inte droppa en boll enligt Regel27-1 eller 28a. Om han droppar en boll behöver han inte spela den. Han kan i stället fortsätta enligt Regel26-2b(ii) eller (iii)

Anm2: Om en boll som spelas från ett vattenhinder förklaras ospelbar utanför hindret, är det ingenting i Regel26-2b som hindrar spelaren från att tillämpa Regel28b eller c

Comments are closed.