Regel24-1Flyttbart hindrande föremål

En spelare får ta lättnad utan plikt för ett flyttbart hindrande föremål på följande sätt:

a. Om bollen inte ligger i eller på det hindrande föremålet, får föremålet tas bort. Om bollen rör sig skall den återplaceras, och det utgår ingen plikt förutsatt att bollens rörelse kan kopplas direkt till borttagandet av det hindrande föremålet. I annat fall är Regel18-2a tillämplig.

b. Om bollen ligger i eller på det hindrande föremålet, får bollen lyftas, utan plikt, och föremålet tas bort.  Bollen skall på spelfältet eller i ett hinder droppas, eller på green placeras, så nära som möjligt en punkt direkt under den plats där bollen låg i eller på det hindrande föremålet, men inte närmare hålet.

Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna regel.

När en boll är i rörelse får inget hindrande föremål som kan påverka bollens rörelse flyttas, med undantag för spelarnas utrustningar eller flaggstången, när denna är passad, borttagen eller upplyft.

(Påverka bollen se Regel1.2)

Anm. Om en boll som skall droppas eller placeras enligt denna regel inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.

Comments are closed.