Regel24-3 Boll i hindrande föremål hitats inte

Det är en fråga om fakta huruvida en boll som inte har hittats efter att ha slagits mot ett hindrande föremål är i det hindrande föremålet. För att få tillämpa denna regel måste det vara känt eller så gott som säkert att bollen är i det hindrande föremålet. I avsaknad av sådan vetskap eller säkerhet måste spelaren fortsätta enligt Regel27-1.

a. Boll i flyttbart hindrande föremål hittas inte
Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte har hittats är i ett flyttbart hindrande föremål, får spelaren ersätta den ursprungliga bollen med en annan boll och ta lättnad utan plikt enligt denna regel. Om han väljer att göra detta skall han ta bort det hindrande föremålet och på spelfältet eller i ett hinder droppa en boll, eller på green placera en boll, så nära som möjligt en punkt direkt under den plats där bollen sist skar det flyttbara hindrande föremålets yttre gräns, men inte närmare hålet.

b. Boll i oflyttbart hindrande föremål hittas inte
Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte har hittats är i ett oflyttbart hindrande föremål får spelaren ta lättnad enligt denna regel. Om han väljer att göra detta skall den punkt bestämmas där bollen sist skar det hindrande föremålets yttre gräns, och för tillämpning av denna regel, skall bollen anses ligga på denna punkt och spelaren slall fortsätta på följande sätt:
(i) På spelfältet: Om bollen sist skar det oflyttbara hindrande föremålets yttre gräns vid en punkt på spelfältet får spelaren utan plikt sätta in en ny boll och ta lättnad så som föreskrivs i Regel24-2b(i).
(ii) I en bunker: om bollen sist skar det oflyttbara hindrets yttre gräns vid en punkt i en bunker får spelaren utan plikt sätta in en ny boll och ta lättnad så som föreskrivs i Regel24-2b(ii).
(iii) I ett vattenhinder (inklusive ett sidovattenhinder): Om bollen sist skar det oflyttbara hindrets yttre gräns vid en punkt i ett vattenhinder, har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt. Spelaren skall fortsätta enligt Regel26-1.
(iv) På green: Om bollen sist skar det oflyttbara hindrande föremålets yttre gräns vid en punkt på green får spelaren utan plikt sätta in en ny boll och ta lättnad så som föreskrivs i Regel24-2b(iii).

Comments are closed.