Regel25-2 Pluggad boll

Om en boll som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken på en finklippt del av spelfältet får den lyftas, rengöras och droppas, utan plikt, så nära som möjligt den punkt där den låg men inte närmare hålet. När bollen droppas skall den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.

Med “finklippt del” avses varje del av banan, även stigar genom ruffen, som är nedklippt till samma höjd som fairway eller lägre.

Comments are closed.