Regel25-3 Fel green

a. Störande inverkan
Störande inverkan av fel green föreligger när bollen ligger på fel green. Inverkan på spelarens stans eller området för hans avsedda sving utgör inte i sig störande inverkan enligt denna regel.

b. Lättnad Om en spelares boll ligger på fel green får han inte spela bollen som den ligger. Han skall ta lättnad utan plikt på följande sätt:

Spelaren skall lyfta bollen och droppa den inom en klubblängd från, och inte närmare hålet än, närmaste punkt för lättnad. Närmaste punkt för lättnad får inte vara i ett hinder eller på en green. När bollen droppas inom en klubblängd från närmaste punkt för lättnad, skall bollen först träffa en del av banan på en punkt som undviker störande inverkan av fel green och inte är i ett hinder och inte är på en green. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna regel.

Comments are closed.