Regel27-1 Slag och distans. Boll Out of Bounds. Boll hittas inte inom fem minuter.

a. Fortsätta enligt slag och distans
En spelare får när som helst, med ett slags plikt, spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel20-5), dvs. fortsätta med plikten “slag och distans”. Med undantag för när reglerna föreskriver något annat gäller att om en spelare slår ett slag på en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades, anses han ha fortsatt med plikten slag och distans.

b. Boll Out of Bounds
Om en boll är out of bounds skall spelaren, med ett slags plikt, spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel20-5).

c. Boll hittas inte inom fem minuter
Om en boll är förlorad som ett resultat av att den inte hittas eller identifierats av spelaren inom fem minuter från det att spelarens sida eller hans eller någon av deras caddies började leta efter bollen, skall spelaren, med ett slags plikt, spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel20-5).

Undantag:
1. Om det är känt eller så gott som säkert att den ursprungliga bollen, som inte har hittats, är i ett hindrande föremål (Regel24-3) eller i ett onormalt markförhållande (Regel25-1c) får spelaren fortsätta enligt den av reglerna som är tillämplig.
2. Om det är känt eller så gott som säkert att den ursprungliga bollen, som inte har hittats, har rubbats av något utomstående (Regel18-1) eller är i ett vattenhinder (Regel26-1) skall spelaren fortsätta enligt den av reglerna som är tillämplig.

Comments are closed.