Regel30-2 Treboll matchspel

a. Boll i vila rubbad av en motspelare
Med undantag för när reglerna föreskriver något annat skall Regel18-3b tillämpas om spelarens boll vidrörs eller rubbas av en motspelare, dennes caddie eller utrustning, annat än under letande. Denna motspelare ådrar sig ett slags plikt i sin match mot spelaren, men inte i sin match mot den andre motspelaren.

b. Boll oavsiktligt påverkad eller stoppad av en motspelare
Om en spelares boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av en motspelare, dennes caddie eller utrustning, utgår ingen plikt. I matchen mot den motspelaren får spelaren antingen, innan några ytterligare slag slås från någon av sidorna, annullera slaget och spela en ny boll, utan plikt, så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel20-5), eller spela bollen som den ligger. I matchen mot den andre motspelaren skall bollen spelas som den ligger.

Undantag: Bollen träffar den person som passar eller håller upp flaggstången eller något som denne medför – se Regel17-3b.

(Boll avsiktligt påverkad eller stoppad av motspelare – se Regel1-2)

Comments are closed.