Regel30-3 Bästboll och Fyrboll matchspel

a. Representant för sidan
En sida får representeras av en partner under hela matchen eller en del av matchen; alla partners behöver inte vara närvarande. En partner som varit frånvarande får ansluta sig till en match mellan två hål, men inte under spelet av ett hål.

b. Spelordning
Bollar tillhörande samma sida får spelas i den ordning sidan anser vara bäst.

c. Fel boll
Om en spelare ådrar sig plikten för brott mot Regel15-3a för att slagit ett slag på fel boll diskvalificeras han för hålet, men hans partner ådrar sig ingen plikt, även om den boll som spelades som fel boll tillhörde honom. Om fel boll tillhör en annan spelare, skall dess ägare placera en boll på den plats varifrån fel boll först spelades.

d. Plikt för sidan
En sida ådrar sig plikt när någon av spelarna som tillhör sidan bryter mot någon av följande regler:

 • Regel4 Klubbor
 • Regel6-4 Caddie
 • En lokal regel eller tävlingsbestämmelse där plikten innebär att ställningen i matchen skall justeras.

  e. Diskvalifikation av sidan
  (i)
  En sida är diskvalificerad om någon av spelarna som tillhör sidan ådrar sig plikt i form av diskvalifikation i samband med något av följande:

   (ii) En sida är diskvalificerad om alla partners ådrar sig plikt i form av diskvalifikation enligt någon av följande regler:

    (iii) I alla andra fall där ett brott mot en regel skulle leda till diskvalifikation, är spelaren endast diskvalificerad för det hålet.

    f. Innebörd av övrig plikt
    Om en spelares brott mot en regel hjälper hans partners spel eller påverkar en motspelares spel ogynnsamt, ådrar sig partnern samma plikt som spelaren.

    I alla övriga fall, där en spelare ådrar sig plikt för brott mot en regel gäller inte plikten för hans partner. När plikten anges som förlust av hålet, är innebörden att spelaren diskvalificeras för det hålet.

    Comments are closed.