Regel31-1 Allmänt

Regler för golfspel gäller för fyrboll slagspel såvida de inte strider mot nedanstående speciella regler.

Comments are closed.