Regel31-2 Representation av sidan

En sida får representeras av endera parten under en hel fastställd rond eller en del av en fastställd rond; båda tävlarna som tillhör sidan behöver inte vara närvarande. En tävlare som varit frånvarande får ansluta till sin partner mellan två hål, men inte under spelet av ett hål.

Comments are closed.