Regel31-3 Förande av score

Markören är endast skyldig att för varje hål ange bruttoscoren för den partner vars score skall räknas. De bruttoscorer som skall räknas skall vara individuellt identifierbara, annars är sidan diskvalificerad. Endast en partner behöver ansvara för att Regel6-6b uppfylls.

(Fel score – se Regel31-7a.)

Comments are closed.