Regel1-1 – Allmänt

Golfspelet består i att spela en boll med en klubba från tee till och i hålet genom ett eller flera på varandra följande slag i enlighet med reglerna.

Comments are closed.