Regel31-5 Fel boll

Om en tävlare bryter mot Regel15-3b genom att slå ett slag på fel boll, ådrar han sig två slags plikt och skall rätta sitt misstag genom att spela rätt boll eller fortsätta enligt reglerna. Hans partner pliktar inte, även om den boll som spelades som fel boll tillhörde honom.

Om den boll som spelades som fel boll tillhör en annan tävlare skall dess ägare placera en boll på den punkt varifrån fel boll först spelades.

Comments are closed.