Regel31-6 Plikt för sidan

En sida ådrar sig plikt när någon av tävlarna som tillhör sidan bryter mot någon av följande regler:

  • Regel4 Klubbor
  • Regel6-4 Caddie
  • En lokal regel eller tävlingsbestämmelse för vilken det finns föreskrifter om maximal plikt per rond

Comments are closed.