Regel31-7 Diskvalifikationer

a. Brott av den ena partnern
En sida är diskvalificerad från tävlingen om någon av tävlarna som tillhör sidan ådrar sig plikt i form av diskvalifikation i samband med något av följande:

  b. Brott av båda partners
  En sida är diskvalificerad från tävlingen:
  (i) om båda partners ådrar sig diskvalifikation för brott mot Regel6-3 (Starttid och startordning, “bollar”) eller Regel6-8 (Avbrott i spelet), eller
  (ii) om båda partners, på samma hål, bryter mot någon regel där plikten är diskvalifikation från tävlingen eller för ett hål.

  c. Endast för hålet
  I alla andra fall där ett brott mot en regel skulle medföra diskvalifikation, diskvalificeras tävlaren endast för det hål där överträdelsen inträffade.

  Comments are closed.