Regel31-8 Innebörd av övrig plikt

Om en tävlares brott mot en regel hjälper hans partners spel, ådrar sig partnern samma plikt som tävlaren.

I alla andra fall, när en tävlare ådrar sig plikt för brott mot en regel, gäller plikten inte för hans partner.

Comments are closed.