Regel32-2 Diskvalifikationer

a. Från tävlingen
En tävlare är diskvalificerad från tävlingen om han ådrar sig plikt i form av diskvalifikation i samband med något av följande:

 • Regel1-3 Överenskommelse att åsidosätta regler
 • Regel3-4 Vägran att följa en regel
 • Regel4 Klubbor
 • Regel5-1/-2 Bollen
 • Regel6-2b Handicap
 • Regel6-3 Starttider och startordning
 • Regel6-4 Caddie
 • Regel6-6b Signering och inlämning av scorekortet
 • Regel6-6d Fel score på hålet, dvs. när den angivna scoren är lägre än den faktiska, utom att ingen plikt utgår om ett brott mot denna regel inte påverkar resultatet på hålet
 • Regel6-7 Otillbörligt dröjsmål; Långsamt spel
 • Regel6-8 Avbrott i spelet
 • Regel7-1 Övning före eller mellan ronderna
 • Regel11-1 Peggning
 • Regel14-3 Konstlade hjälpmedel, ovanlig utrustning och ovanligt användande av utrustning
 • Regel22-1 Hjälpande boll
 • Regel33-7 Diskvalifikation utdömd av tävlingsledningen

b. För ett hål
I alla andra fall där ett brott mot en regel skulle innebära diskvalifikation, diskvalificeras tävlaren endast för det hål på vilket överträdelsen inträffade.

Comments are closed.