Regel1-2 Påverka bollen

En spelare eller caddie får inte vidta någon åtgärd för att påverka en bolls läge eller rörelse utöver vad som är tillåtet enligt reglerna.

(Ta bort lösa naturföremål – se Regel 23-1)
(Ta bort flyttbara hindrande föremål – se Regel 24-1)

Comments are closed.