Regel33-1 Tävlingsbestämmelser. Åsidosätta regel

Tävlingsledningen skall fastställa de bestämmelser son gäller för tävlingen.

Tävlingsledningen har inte rätt att åsidosätta en regel i “Regler för golfspel”

Vissa speciella regler som styr slagspel är så väsentligt olika de regler som styr matchspel att en kombination att de båda spelformerna inte är genomförbar och inte heller tillåten. Resultatet av en match som spelats under sådana omständigheter är ogiltigt och i slagspelstävling är tävlarna diskvalificerade.

I slagspel kan tävlingsledningen begränsa en domarens uppgifter.

Comments are closed.