Regel33-2 Banan

a. Fastställa gränser
Tävlingsledningen skall noggrant fastställa:
(i) banan och out of bounds
(ii) gränserna för vattenhinder och sidovattenhinder
(iii) mark under arbete, och
(iv) vad som är hindrande föremål samt vad som är organiska delar av banan.

b. Nya hål
Nya hål bör skäras den dag en slagspelstävling börjar och vid andra tillfällen då tävlingsledningen anser det nödvändigt, under förutsättning att samtliga tävlare spelar ronden med hålen på samma ställe.

Undantag: Om det är omöjligt att reparera ett skadat hål så att det överensstämmer med definitionen, kan tävlingsledningen låta skär ett nytt hål ett närliggade liknande läge.

Anm: Då en enstaka rond ska spelas över mer än en dag, får tävlingsledningen ange i tävlingsbestämmelserna (Regel33-1) att hål och tees kan vara olika placerade under tävlingsdagarna, under förutsättning att alla tävlande under samma dag spelar med alla hål alla tees på samma ställe.

c. Övningsområde
Om inget övningsområde finns tillgängligt utanför tävlingsbanan, bör tävlingsledningen, om detta är praktiskt genomförbart, fastställa områden där spelare får öva på dag för en tävling. På dag för en slagspelstävling bör tävlingsledningen normalt inte tillåta övningsspel på eller till någon green eller från något hinder på tävlingsbanan.

d. Ospelbar bana
Om tävlingsledningen eller dess behöriga företrädare anser att banan av någon anledning inte är i spelbart skick eller att andra omständigheter gör det omöjligt att bedriva spelet på ett riktigt sätt, kan de i match- eller slagspel beordra ett tillfälligt avbrott i spelet eller i slagspel ogiltigförklara spelet och annullera alla scorer för ronden i fråga. När en rond har annullerats, är också all plikt som ådragits under ronden annullerad.

(Förfarande vid avbrott i spelet och återupptagande av spelet – se Regel6-8)

Comments are closed.