Regel33-3 Starttider och startordning (“bollar”)

Tävlingsledningen ska fastställa starttider och i slagspel dela in tävlarna i de grupper (“bollar”) i vila de skall spela.
När en matchspelstävling spelas över en längre period, fastställer tävlingsledningen den tidsgräns inom vilken varje omgång skall vara färdigspelad. När spelarna tillåts att själva göra upp om tiden för sin match inom dessa gränser, bör tävlingsledningen ange att matchen skall spelas vid en angiven tidpunkt på periodens sista dag,  om inte spelarana kommer överens om att spela matchen vid en tidigare tidpunkt.

Comments are closed.