Regel33-4 Fördelning av handicapslag

Tävlingsledningen skall tillhandahålla en tabell som visar på vilka hål handicapslag skall ges eller fås.

Comments are closed.