Regel33-5 Scorekort

I en slagspelstävling skall tävlingsledningen förse varje deltagare med ett scorekort med datum och tävlarens namn eller, i foursome och fyrboll slagspel, tävlarnas namn.
I slagspel är tävlingsledningen ansvarig för summering av scorer samt beräkning av resultatet med den handicap som finns angiven på scorekortet.
I fyrboll slagspel är tävlingsledningen ansvarig för att fastställa sidans bästa score på varje hål och därvid tillämpa den handicap som finns angiven på scorecortet, samt för summering av de bästa scorerna.
I bogey-, och poängbogeytävlingar är tävlingsledningen ansvarig för att tillämpa den handicap som finns angiven på scorekortet och fastställa resultatet på varje hål samt slutresultatet eller poängsumman.

Anm: Tävlingsledningen kan föreskriva att tävlarna själv askall anteckna datum och namn på sina scorekort.

Comments are closed.