Regel33-7 Diskvalifikation. Tävlingsledningens rätt att agera

En diskvalifikation får, i enskilda exceptionella fall, upphävas, modifieras eller utdömmas om tävlingsledningen anser detta befogat. En plikt som är mindre än diskvaklifikation får inte upphävas eller modifieras.
Om en tävlingsledning anser att en spelare gjort sig skyldig till ett allvarligt ettikettsbrott, får den utdöma diskvalifikation enligt denna regel.

Comments are closed.