Regel33-8 Lokala regeler

a. Riktlinjer
Tävlingsledningen, eller den kommitté som ansvarar för regelfrågor får utfärda lokala regler för lokala onormala förhållanden om de överensstämmer med de riktlinjer som anges i Bilaga I.

b. Upphäva eller modifiera en regel
En regel i “Regler för golfspel” får inte upphävas av en lokal regel. m en tävlingsledning att lokala onormala förhållanden hindrar att spelet spelas på ett korrekt sätt till den grad att det krävs en lokal regel som modifierar Regler för golfspel, skall denna lokala regel godkännas av R&A*.

*Anm: Det rekommenderas att förfrågningar i första hand ställs direkt till Svenska Golfförbundet  (SGF). SGF kommer endast i tveksamma fall att hänskjuta frågan till R&A.

Comments are closed.