Regel1-3 Överenskommelse att åsidosätta regler

Spelare får inte komma överens om att bortse från någon regel eller från plikt som ådragits.

(Överenskommelse att spela i fel ordning i slagspel – se Regel 10-2c)

Comments are closed.