Regel1-4 Fall som inte täcks av reglerna

Om en tveksam situation inte täcks av reglerna, bör beslut fattas i enlighet med rätt och billighet.

Comments are closed.