Regel2-1 Allmänt

En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, så vida inte tävlingsledningen bestämt något annat.

I matchspel går spelet ut på att vinna hål.

Ett hål vinns av den sida som hålar sin boll på lägst antal slag, om inte reglerna föreskriver annat. I en handicapmatch vinner lägst nettoscore hålet.

Ställningen  i matchen anges med uttrycken: så många “hål upp” eller “lika”  (“all square”)  och så många hål “att spela”.

En sida är “dormie” när den är lika många hål upp som det återstår att spela.

Comments are closed.