Regel2-2 Delat hål

Ett hål delas om båda sidor hålar ut på samma antal slag. När en spelare har hålat ut och hans motspelare har ett slag kvar för att dela hålet, är hålet delat om spelaren därefter ådrar sig plikt.

Comments are closed.