Regel2-4 Skänka matchen, hålet eller nästa slag

En spelare får skänka en match när som helst innan matchen har påbörjats eller avslutats.

En spelare får skänka ett hål när som helst innan hålet har påbörjats eller avslutats.

En spelare får skänka sin motspelares nästa slag när som helst förutsatt att motspelarens boll är i vila. Motspelaren anses ha hålat ut med sitt nästa slag och bollen får tas bort av endera sidan.

En skänkning kan inte avböjas eller återtas.

(Boll på hålkanten – se Regel 16-2)

Comments are closed.