Regel2-5 Tveksamhet om tillvägagångssätt. Tvister och claimingar

Om tveksamhet eller tvist uppstår mellan spelarna i matchspel kan en spelare göra en claiming

(“claima” = hävda att motspelaren ådragit sig plikt, till exempel förlust av hålet).

Om ingen behörig representant för tävlingsledningen finns tillgänglig inom rimlig tid, skall spelarna fortsätta matchen utan dröjsmål. Tävlingsledningen får bara behandla en claiming om den spelare som claimar har upplyst sin motspelare om (i) att han gör en claiming, (ii) fakta kring situationen och (iii) att han vill ha ett avgörande. Claimingen måste göras innan någon av spelarna i matchen slår ut från nästa tee, eller om det är sista hålet i matchen, innan alla spelare i matchen har lämnat green.

En claiming som görs senare skall inte beaktas, såvida den inte bygger på fakta som tidigare varit okända för den spelare som gör en claiming och denne fått fel information av en motspelare.

Efter att resultatet i matchen officiellt har tillkännagivits, får en senare claiming endast behandlas om tävlingsledningen är övertygad om att motspelaren visste att han lämnade fel information.

Comments are closed.