Regel2-6 Allmän plikt

Plikten för brott mot en regel i matchspel är förlust av hålet såvida inte reglerna föreskriver något annat.

Comments are closed.