Sprinklerlock vid green

Bollen låg strax bakom ett sprinklerlock vid green vi var osäkra på om jag fick lättnad eller inte. Vad gäller? | Käthe

För att svara på din fråga gäller det först att ta reda på vad ett sprinklerlock räknas som. Under definitionen av hindrande föremål finner vi att ett sprinklerlock är ett oflyttbart hindrande föremål. Vad får vi då göra med ett oflyttbart hindrande föremål? Svaret på den frågan finner vi i Regel24-2 (Oflyttbart hindrande föremål) och närmare bestämt under a. Störande inverkan.

Beroende på vad ”strax bakom” i din fråga innebär så får du ta lättnad eller inte. För att man ska få använda sig av Regel24-2a i det här fallet måste bollen ligga, i relation till sprinklerlocket, på ett sådan sätt att din stans eller din sving störs av sprinklerlocket.

Med andra ord måste du stå på sprinklerlocket (för att kunna slå ditt slag) för att få ta lättnad för störande inverkan på stansen och du måste riskera att träffa sprinklerlocket med din klubba under ditt slag för att få ta lättnad för störande inverkan på svingen.

Svaret på din fråga blir: Ja, du fick ta lättnad enligt Regel24-2a OM du behöver stå på sprinklerlocket för att slå ditt slag eller om du riskerar att träffa sprinklerlocket med ditt slag. ”Riskerar att träffa” innebär i det här fallet att bollen måste ligga på eller omkring en knapp decimeter rakt bakom eller framför sprinklerlocket i din tänkta spelriktning (dock inte vid sidan om).

Men, du kan ha ”tur”. Om du har läst på de lokala reglerna före ronden, kan det finnas en lokal regel som säger att man får ta lättnad enligt Regel24-2a om det oflyttbara hindrande föremålet befinner sig i området kring green (foregreen).

Finns en sådan lokal regel får man ta lättnad enligt 24-2a om bollen ligger inom två klubblängder från det oflyttbara hindrande föremålet. I avsaknad av en sådan lokal regel gäller störande inverkan endast för sving och stans, se ovan.


Genomgång av hur den lokala regeln kan tillämpas [Eng]

/Micael

PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 24-2:
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

Comments are closed.