Regel3.1 Allmänt. Vinnare

En slagspelstävling består i att tävlarna spelar färdigt alla hål av denfastställda ronden eller ronderna och att de, för varje rond, lämnar in ett scorekort på vilket bruttoscoren för varje enskilt hål  finns noterad.

Varje tävlare spelar mot alla andra tävlare i tävlingen.

Den tävlare som spelar den fastställda ronden eller ronderna på lägst antal slag är vinnaren.

I en handicaptävling vinner den tävlare som har lägst nettoscore för den fastställda ronden eller ronderna.

Comments are closed.