Regel3-2 Underlåtelse att håla ut

Om en tävlare på något hål underlåter att håla ut och inte rättar sitt misstag innan han slår ett slag från nästa tee eller, om det rör sig om sista hålet på ronden, innan han lämnar green, är han diskvalificerad.

Comments are closed.