Hur gör man för att ersätta en skadad klubba

Du får ersätta en ¨söndrig¨ klubba, av de 14 du får ha i bagen. Hur bär du dig åt? Du kan inte lämna spelet och leta efter dina klubbor i bilen och du får inte låna klubbor. |Kent

För att få ersätta en skadad klubba måste vi först reda ut två saker, dels på vilket sätt skadan på klubban tillkom och dels om klubban är så pass skadad att den kan räknas som obrukbar för spel. Först därefter kan vi fundera över hur bytet kan gå till.

Bruten klubba

Regel4-3 (Skadade klubbor: Lagning eller ersättande med annan klubba) reglerar vad vi får göra med en skadad klubba. Enligt 4-3a får vi byta ut en klubba som blivit skadad under ”spelets normala gång” utan att ”otillbörligt fördröja spelet”. Under 4-3b kan vi läsa att om skadan på klubban tillkommit utanför ”spelets normala gång” får vi varken använda eller byta ut klubban under återstoden av ronden.

I Regel4-3 får vi även reda på att klubban måste vara väsentligt skadad för att räknas som oduglig för spel, som exempelvis ett knäckt skaft eller att det är kraftigt böjt, att klubbhuvudet lossnat från skaftet eller sitter löst. Det räcker med andra ord inte att loft eller lie har förändrats eller att klubbhuvudet fått ett jack etc.

I decision 4-3/1 (Meaning of damage sustained in ”Normal course of play”) får vi reda på vad ”spelets normala gång” innebär. I korthet innefattar det allt vi normalt sett kan förväntas göra med en klubba under ronden, slå ett slag, luta sig mot den , ta upp och stoppa ned den i bagen etc. Men att exempelvis banka klubban i marken i vredesmod, eller kasta iväg den mm. räknas inte till ”spelets normala gång”.

Om du dessutom har startat ronden med färre än fjorton klubbor i bagen får du enligt Regel4-4a (Högst fjorton klubbor)  utan att ta hänsyn till  hur klubban blivit skadad eller i vilken omfattning klubban är skadad lägga till så många valfria klubbor i bagen som du vill, så länge som det totala antalet klubbor inte överstiger fjorton.

Om vi utgår ifrån att vi får byta ut/lägga till en klubba under ronden så får man göra det utan att ”otillbörligt fördröja spelet”. Reglerna tar alltså inte hänsyn till på vilket sätt man går tillväga för att byta en klubba så länge bytet av klubban är tillåtet enligt reglerna och att själva bytet sker utan att fördröja spelet. Beroende på spelsituation kan man lösa det på olika sätt.

Några exempel kan vara:

  • Om klubban skadas under första nio- Passa på att gå och hämta en ny klubba i stället för att fika vid kiosken (de flesta banor tillåter avbrott i spelet för en fika efter nio hål under fem till sju minuter).
  • Använd telefonen, ring någon som är på klubben och kan komma ut med en klubba under ronden.
  • Använd telefonen och ring shopen, köp en klubba och be de leverera den på nästa tee.
  • Be någon förbipasserande att gå och hämta en klubba
  • Skicka din caddie att hämta en ny klubba

Du får faktiskt även låna klubbor. Reglerna förbjuder dig endast att låna klubbor ”som medförts för spel av någon annan som spelar på banan” se Regel4-3a(iii). Det innebär att du kan låna klubbor av någon som befinner sig på banan, men som redan har spelat färdigt sin rond, eller ännu inte påbörjat sin rond. Dessutom innebär det att du kan låna klubbor av någon som spelar på banan men har extraklubbor i bilen (dessa har inte medförts för spel på banan).

/Micael

Comments are closed.