Bunker som är vattenfylld. Vad gäller ?

Bunker som är vattenfylld. Vad gäller ? | Kent

Du har tre alternativ, spela bollen som den ligger, droppa utan plikt eller droppa med plikt. Enligt definitionen av onormala markförhållanden ger vatten i en bunker rätt till lättnad. Regel25-1b(ii) anslår hur vi får gå tillväga vid lättnaden.

Vattenfylld bunker

Du får utan plikt (om bollen ligger i vattnet eller du behöver stå i vattnet för att kunna slå ett slag på din boll) droppa bollen (i bunkern, och ej närmre hål) på den punkt som är närmast, utanför vattnet, den plats där bollen låg. Kan du inte droppa dig helt fri får du droppa på den punkt (fortfarande i bunkern och ej närmre hål) där du får största möjliga lättnad för vattnet.

Dessutom får du med ett slags plikt droppa, så långt bak du vill utanför bunkern, på flagglinjen. Med det här menas att du tänker dig en rät linje mellan flaggan på green och punkten där du droppar. Linjen ska skära mitt genom den punkt där bollen låg i bunkern.

Skulle bunkern, under tävling,vara helt vattenfylld (du ser ingen sand alls, bara vatten) kan du ha tur att se en sprejad linje, eller blå/blåvit pinne i bunkern, eller kanske står det något anslaget i klubbhuset. Då har tävlingsledningen instiftat en lokal regel som endast gäller under tävlingsronden (Decision33-8/27). Där bunkern har förklarats som mark under arbete. Är det en tävling som går över flera ronder kan tävlingsledningen ta bort den lokala regeln mellan ronderna.

Så: Oavsett hur mycket eller lite vatten det står i bunkern är det dessa tre alternativ som du har; spela bollen som den ligger, droppa bollen utan plikt i bunkern eller droppa bollen med ett slags plikt i flagglinjen bakom bunkern.

Under en tävlingsrond kan en bunker förklaras som mark under arbete av tävlingsledningen. Detta ger dig då möjlighet till fri dropp enligt Regel25-1b(i) under tävlingsronden.

/Micael

Comments are closed.