Regel3-4 Vägran att följa en regel

Om en tävlare vägrar att följa en regel, och detta påverkar en annan tävlares rättigheter är han diskvalificerad.

Comments are closed.