Träffad av annan boll, missar mitt eget slag. Vad gäller?

Om jag står och ska slå ut och i nedsvingen träffas av en annan spelares boll som till följd har att jag missar min boll totalt … vad får jag göra? | Magnus

Om du med ”en annan spelares boll” menar att en boll som slås av någon som spelar ett annat hål (alltså, spelar i en annan boll än din) stör dig i nedswingen, och att du inte avbryter slaget, utan fullföljer med ett luftslag som följd är dessvärre svaret lika enkelt som nedslående: Gilla läget.

Bollen som stör dig är i det här sammanhanget något utomstående (Jämför Tiger Woods avbrott av sitt slag under US Masters 2007).

Enligtdefinitionen av slag är det en framåtriktad rörelse med avsikt att förflytta bollen, och eftersom du fullföljer din swing utan att avbryta slaget har du dessvärre slagit ditt första slag. Och måste slå ditt andra.

 

Här är det viktigt att tänka på att bollen nu är i spel enligt definitionen av boll i spel och därför får man inte pegga om bollen, lyfta upp eller trycka ned peggen etc. utan att dra på sig plikt för brott mot Regel 18-2  Boll i vila rubbad eller per automatik anses utnyttja Regel27-1a – Slag och distans, och därvid slå sitt tredje slag. (se Decision18-2a/1).

Så: Beroende på hur du agerade vid tillfället, slog du ditt andra eller tredje slag från tee. Alternativt blev, i slagspel, diskvalificerad i för felaktigt förande av score (se Regel6-6d) eller i matchspel förlust av hål..

/Micael

Comments are closed.