Regel3-5 Allmän plikt

Plikten för brott mot en regel i slagspel är två slag såvida inte reglerna anger något annat.

Comments are closed.